مشاوره گاج:تابستانه 2

1- شيوه ي خلاصه نويسي،حاشيه نويسي،برجسته سازي

2- روش مطالعه ي دروس خواندني و تحليلي

3- برنامه ي درس روزهاي قبل از آزمون

4- روش هاي تحليل آزمون

5- تكنيك هاي افزايش ساعت مطالعه

برای دانلود فایلهای تصویری به قسمت فایلهای تصویری مراجعه نمائید.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....