کتاب فیزیک 3 -ویژه دانش آموزان ممتاز-ج 1 :

کتاب شامل موارد زیر است: 1) بسط و تشريح مطالب درسی تا حد المپيادهای علمی 2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل های تشريحی و متنوع 3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش آموزان ممتاز 4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها 5) سؤالات المپياد داخلی ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)

ادامه ....

فیزیک 3 -ویژه دانش آموزان ممتاز-ج 2 :

كتاب شامل موارد زير می‌باشد: 1) بسط و تشريح مطالب درسي تا حد المپيادهای علمی 2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل‌های تشريحي و متنوع 3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش‌آموزان ممتاز 4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها 5) سؤالات المپياد داخلي ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)

ادامه ....

کتاب حسابان-ج 2 :

حسابان سال سوم دبيرستان ويژه‌ی دانش آموزان ممتاز - جلد 2 اين كتاب در دو جلد تدوين شده است كه جلد دوم آن 440صفحه می‌باشند. مؤلفان اين كتاب آقای حسين شفيع‌زاده ، آقای حمیدرضا کریمی و آقای علی یوسفی هستند. این كتاب شامل موارد زير می‌باشد: 1) بسط و تشريح مطالب درسی تا حد المپيادهای علمی 2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل‌های تشريحی و متنوع 3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش آموزان ممتاز 4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها 5)سؤالات المپياد داخلي ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند. (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)  

ادامه ....

کتاب حسابان -ج 1 :

این كتاب شامل موارد زير می‌باشد: 1)بسط و تشريح مطالب درسی تا حد المپيادهای علمی 2)ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل‌های تشريحی و متنوع 3)ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش آموزان ممتاز 4)پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها 5)سؤالات المپياد داخلي ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند. (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)

ادامه ....

کتاب شیمی 1 -ویژه دانش آموزان ممتاز :

این کتاب ویژه سال اول دبیرستان است. این کتاب شامل مسائل نمونه با راه حل های تشریحی است و نیاز مخاطبان را به خوبی برطرف نموده است. مولف این کتاب آقای علیرضا باقری است.

ادامه ....

کتاب ریاضی 2 -ویژه دانش آموزان ممتاز :

كتاب شامل موارد زير می‌باشد: 1) بسط و تشريح مطالب درسي تا حد المپيادهای علمی 2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه حل‌های تشريحی و متنوع 3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش‌آموزان ممتاز 4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها 5) سؤالات المپياد داخلی ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)

ادامه ....

کتاب فیزیک 1 -ویژه دانش آموزان ممتاز :

کتاب شامل موارد زیر میباشد: 1) بسط و تشريح مطالب درسی تا حد المپيادهای علمی 2) ارائه‌ی مسائل نمونه با راه‌حل‌های تشريحی و متنوع 3) ارائه‌ی تمارين متفاوت در خور دانش‌آموزان ممتاز 4) پرسش‌های چهارگزينه‌ای به همراه پاسخ كليدی آن‌ها 5) سؤالات المپياد داخلي ايران كه مرتبط با بحث مورد نظر باشند (البته به همراه پاسخ تشريحی آن‌ها)

ادامه ....

کتاب مرجع مثلثات :

خواهشمندیم قبل از مطالعه به مطالب زیر توجه کنید: دانش‌آموزان دبیرستانی به صورت زیر می‌توانند از این کتاب استفاده کنند: سال اول: فصل ۱ به همراه فصل ۸ که مربوط به راهنمایی و جواب آخر تمرینات است. سال دوم: فصول ۱ تا ۳ به خصوص فصول ۲ و ۳ به همراه فصل ۸ سال سوم رشته‌ی ریاضی- فیزیک * فصول ۱ تا ۷ به خصوص فصول ۴ تا ۷ به همراه فصل ۸ سال سوم رشته‌ی علوم تجربی * فصول ۱ تا ۴ و ۶ به همراه فصل ۸ سال چهارم رشته‌ی ریاضی- فیزیک * تمام فصول و به خصوص فصلی که در CD تحت عنوان «مثلثات در مباحث مختلف» است. سال چهارم رشته‌ی تجربی * تمامی فصول غیر از فصول ۵ و ۷ کتاب به هشت فصل با عناوین زیر تقسیم و تدوین شده‌ است:

۱) فصل اول: نسبت‌های مثلثاتی در دایره مثلثاتی ۲) فصل دوم: روابط مثلثاتی در دایره مثلثاتی ۳) فصل سوم: توابع مثلثاتی ۴) فصل چهارم: نسبت‌های مثلثاتی زوایای مرکب ۵) فصل پنجم: روابط تبدیل به جمع و جمع به ضرب ۶) فصل ششم: معادلات مثلثاتی ۷) فصل هفتم: توابع معکوس مثلثاتی ۸) فصل هشتم: راهنمایی حل و جواب آخر تمرینات  

ادامه ....

کتاب آرایه های ادبی و قالب های شعری :

این کتاب ویژه کلیه مقاطع دبیرستان است. مطالب مرتبط با سال تحصیلی خاص به صورت مشخص تفکیک شده و نیاز مخاطبان را به خوبی برطرف نموده است. مولف این کتاب آقای غلام‌رضا یزدانی است.

ادامه ....

کتاب زبان فارسی در کنکور :

مؤلف این کتاب آقای غلام رضا یزدانی می‌باشد.

ادامه ....

تعداد 1-10          کل مطالب 10