روش تدریس طرح های شبکه ای

این طرح شامل بروز ترین تکنیک هایی است که استفاده از آنها در کلاس درس شنوندگان را شگفت وآن هارا شیفته کلاستان میکند

#مناسب فرهنگیان تمامی مقاطع

عرضه شده توسط : علی اصغر مولایی
ادامه ....
60
کاربر مهمان :
عالیه🤩

.