تمرکز حواس و برنامه ریزی

تمرکز حواس یکی  از اصلی ترین راه های موفقیت در انجام مطالعه موثر و کسب نتایج قابل  قبول است . در فایل حاضر مجموعه ای از کتاب ها و مقالات جمع آوری شده که مسیر موفقیت در این راه را برای شما روشن میکند . این فایل حاوی عناوین زیر است :

 

تمرکز حواس و افکار مزاحم

تمرین تمرکز حواس

چگونه درس فیزیک را مطالعه کنیم

راه های تقویت مطالعه

برگه برنامه ریزی مطالعه

 

فر مت : ZIP

فرمت اصلی : PDF

عرضه شده توسط : مدیریت فایلند
ادامه ....