مشاوره گاج:تابستانه 1

1- اصول برنامه ريزي ويژگي هاي يك برنامه موفق بعلاوه ايجاد انگيزه تا رسيدن به هدف

2- شرايط مطالعه: بهترين زمان ، مكان ، موقعيت و روحيات براي يك مطالعه ي مفيد و ماندگار

3- مديريت منابع آموزشي:كتاب درسي ، كتاب كمك آموزشي ، آزمون ، كلاس

برای دانلود فایلهای تصویری به قسمت فایلهای تصویری مراجعه نمائید.

عرضه شده توسط : واحد آپلود
ادامه ....